Summer Exhibition July-August 2006

05 July 2006 - 31 August 2006
Images
 • Nedko Itinov, <em>Frontally</em>, 64х91
  Nedko Itinov, Frontally, 64х91
 • <p>Dimitar Buyukliiski-Mitchy, <em>Nude</em>, 70х70</p>

  Dimitar Buyukliiski-Mitchy, Nude, 70х70

 • <p>Evgeni Petrov, <em>Quay</em>, 27х46</p>

  Evgeni Petrov, Quay, 27х46

 • <p>Dimitar Buyukliiski-Mitchy, <em>Composition</em>, 45х45</p>

  Dimitar Buyukliiski-Mitchy, Composition, 45х45

 • <p>Iliya Zhelev, <em>On the Coast</em>, 70х80</p>

  Iliya Zhelev, On the Coast, 70х80

 • <p>Nedko Itinov, <em>Wharf</em>, 64х91</p>

  Nedko Itinov, Wharf, 64х91

 • <p>Gabrele Lockstaedt, <em>The Roses</em>, 100х70</p>

  Gabrele Lockstaedt, The Roses, 100х70

 • <p>Iliya Zhelev, <em>Blue morning</em>, 80х60</p>

  Iliya Zhelev, Blue morning, 80х60

 • <p>Tom Hartwig, <em>Volcano painting</em>, 80х80</p>

  Tom Hartwig, Volcano painting, 80х80

 • <p>Evgeni Petrov, <em>South</em>, 27х46</p>

  Evgeni Petrov, South, 27х46